Koordinatne osi

Axes

Koordinatne osi  prikazujejo lokacijo izhodišča in naklon osi x koordinatnega sistema. Izhodišče na presečišču osi in pozitivna os x  sta označena z oznako v bližini izhodišča. Pozitivna os y je vedno pravokotna glede na pozitivno os x v nasprotni smeri od urinega kazalca .

Ker so osi  sled, imajo  menu sledi, ki je dostopen v menuju Sledi v vrstici z menuji, pa tudi z desnim klikom v glavnem pogledu na video..

1. Prikaz osi

Osi prikažemo s klikom na gumb Osi Axes buttonOpen buttonv orodni vrstici.

2. Premikanje privzetega izhodišča

Origin selected

Izberemo in vlečemo izhodišče na želeno lokacijo v glavnem pogledu videa.

3. Nastavljanje naklona

X-axis selected

Izberemo in vlečemo pozitivno os x in jo vrtimo okrog izhodišča. S sočasno tipko SHIFT lahko kote omejimo na inkremente po 5 stopinj.

Angle field

Kot je prikazan v okencu na orodni vrstici. V to okence lahko želeni kot tudi neposredno vnesemo.

4. Zaklepanje osi

Zaklepanje osi preprečuje kakršnokoli spreminjanje izhodišča in naklona. Osi zaklenemo z vklopom lastnosti Zaklenjeno v ustreznem  menuju nsledi.