Težišče (cm)

Center of mass and point masses

Sled Težišče  (center of mass, cm) predstavlja težišče zbirke vseh točkovnik mas. Njegova masa ni nastavljiva temveč je to vsota vseh točkovnih mas. podobno njegovih položajev v korakih ne označujemo pač pa so ti določeni s položaji in masami točkovnih mas. Za razlikovanje od odtisov neodvisnih točkovnih mas so odtisi težišča polni.

cm je sam po sebi točkovna masa z običajnimi vektorji gibanja. Več o tem zasledimo v poglavju  Točkovna masa.

1. Dodajanje točkovnih mas v  cm

Select masses dialog

Točkovne mase, ki jih želimo vklkučiti v cm, izberemo tako, da jih odkljukamo v prikazanem pogovornem oknu. Pogovorno okno se prikaže pri začetnem kreiranju težišča ali pri izbiri Izberi mase  menuju sledi cm.