Datoteke Tracker

Tracker shranjuje stanje posameznih zavihkov (video izrezek, koordinatni sistem, sledi in poglede) v datoteke tracker s podaljškom "trk", temelječe na xml. Ko odpremo shranjeno datoteko tracker, se v novem zavihku obnovi shranjeno stanje.

Lahko shranimo tudi  skupino zavihkov , ki naslavlja več zavihkov (najprej moramo shraniti posamezne zavihke). Skupina zavihkov je ločena datoteka tracker (.trk), ki, ko jo odpremo, naenkrat naloži vse zavihke.

Položaji korakov, pomnjeni v datotekah tracker, so v koordinatah slike (piksli), tako da niso uporabni za neposredno analizo. Za dostop do podatkov sveta, ustreznim  neki sledi, uporabimo pogled na podatkovno tabelo ali izvozimo podatke v tekstovno datoteko s podatki, ločenimi z ločili.

1. Odpiranje datoteke tracker

Z gumbom Odpri ali preko menuja odpremo pogovorno okno, izberemo želeno datoteko in kliknemo na Odpri.

Open buttonFile/Open menu item

Opening a data file

Tracker odpre datoteko v novem zavihku, ki kaže ime datoteke.

Data file name in title bar

2. Shranjevanje zavihka

S klikom na gumb Shrani Save buttonOpen buttonali z menujsko izbiro  Datoteka|Shrani zavihek "ime datoteke" shranimo spremembe v odprtem zavihku..

Novo datoteko tracker shranimo z izbiro Datoteka|Shrani kot... . Tracker bo datoteki avtomatsko dodelil podaljšek "trk".

Saving a data file

3. Shranjevanje skupine zavihkov

Skupino zavihkov shranimo z izbiro Datoteka|Shrani skupino zavihkov kot... . Najprej bomo opozorjeni, da naj shranimo odprte zavihke, kin jih še nismo shranili. Vsi, trenutno odprti zavihki bodo vključeni v trackerjevo datoteko skupine zavihkov.

4. Uvoz iz datoteke tracker

Video posnetke, sledi oziroma koordinatni sistem bomo iz datoteke tracker uvozili v obstoječi zavihek  s pomočjo izbire Uvoz|Tracker datoteka v menuju Datoteka. Izbrane zavihke lahko tudi izvozimo v datoteko tracker s pomočjo menujske izbire Izvoz.

File/Save menu item

Ko uvažamo datoteko tracker, vidimo razpoložljive elemente v pogovornem oknu, kar nam omogoča, da izberemo, kar želimo.

Saving a data file

5. Direktno urejanje datoteke tracker

Datoteka tracker je berljiva  in jo lahko urejamo s poljubnim urejevalnikom besedila. Format xml format je v skladu s specifikacijo doctype specification definirano v osp10.dtd.

6. Shranjevanje podatkov v tekstovno datoteko

Podatke, prikazane v podatkovni tabeli, lahko shranimo z izbiro postavke  Izvoz|Datoteka. To odpre pogovorno okno za Izvoz podatkov, kot kaže slika.

V pogovornem oknu izberemo podatkovno tabelo in celice za izvoz, želeni  številčni format (polna natančnost ali kotje formatirano v tabeli), in ločilo, uporabljeno za razločevanje stolpcev. Datoteka je shranjena v tekstovnem formatu z ločili, kar omogoča uvoz v preglednice, oblikovalnike besedil in mnoge druge aplikacije.