Pa začnimo

Ko prvič odpremo Tracker, se pojavi naslednji zaslon. Analizo videa začnemo tako:

  1. Odpremo video ali  "tracker" datoteko.
  2. Identificiramo sličice ("video izrezek, video clip"), ki jih želimo analizirati.
  3. Kalibriramo video merilo.
  4. Nastavimo izhodišče in kot referenčnega okvirja.
  5. Z miško sledimo zanimivim predmetom.
  6. Izrišemo sledi in jih analiziramo.
  7. Svoje delo shranimo v "tracker" datoteko.
  8. Izvozimo podatke o sledeh v preglednico.
  9. Slike za poročila natisnemo, shranimo ali kopiramo/prilepimo.

Tracker main video view

Vrstni red gumbov v orodni vrstici zrcali korake, potrebne za analizo videa. Več informacij o uporabniškem vmesniku programa Tracker, vključno o njegovem prilagajanju  najdemo  v poglavju Uporabniški vmesnik.

1. Odpremo video ali tracker datoteko

Kliknemo na gumb  Odpri  Open button ali na postavko v menuju  Datoteka|Odpri in izberemo nek digitalni video (mov, avi, mp4, flv, wmv, itd.) ali datoteko tracker (.trk). Odpremo lahko tudi navadne ali animirane slikovne datoteke (.jpg, .gif, .png), oštevilčena zaporedja slikovnih datotek in slike, kopirane z odložišča.

Predvajamo, pregledujemo ali korakamo po videu s pomočjo video predvajalnika.. Več informacij o tem najdemo v poglavju Video.

2. Identiiciramo video sličice ("video clip"), ki jih želimo analizirati

S klikom na gumb Nastavitve posnetka(Clip settings) Open button v orodni vrstici prikažemo nastavitve posnetka.

V pogovornem oknu  clip settings nastavimo začetno in končno sličico (Start frame in End frame)  in tako določimo območje, ki ga želimo analizirati. Sličice lahko najdemo s premikanjem drsnika predvajalnika in s tem s pregledovanjem videa. Če video vsebuje preveč sličic, ki naj bi jih analizirali (več kot 20 postane problematično), povečamo velikost koraka (step size) za avtomatski preskok sličic.

Lastnosti video posnetka lahko nastavljamo tudi direktno v video predvajalniku. Več o tem zasledimo v poglavju video posnetki.

Clip Inspector diialog

3. Kalibriramo merilo

Kliknemo na gumb za  kalibracijo Tape measure buttonOpen button in izberemo  merilno palico.

Tape measure dragging end

Konca merilne palice povlečem na video element z znano dolžino (na primer na palico znane dolžine). Nato kliknemo na prikazano dolžino (na merilni palici) in vnesemo znano dolžino (brez enot). Na slikah na spodnjem primeru je merilo nastavljeno v metrih  ter merimo bel trak s črnimi črtami vsakih 10 cm.

Readout with cursor

Readout with cursor

Readout with cursor

Readout with cursor

Za več informacij si oglejmo poglavje o  merilni palici , za druge načine umerjanja videa pa poglejmo  kalibracijo s parom točk.

4. Nastavimo izhodišče in naklon referenčnega okvirja

Za prikaz koordinatnih osi kliknemo na gumb Osi Tape measure buttonOpen button. Z vlečenjem izhodišča oziroma osi x nastavimo izhodišče slike in kot. Običajno izberemo za izhodišče začetni položaj nekega objekta. Več o tem zasledimo v poglavju  Koordinatne osi, alternativne načine nastavljanja izhodišča in naklona spoznamo v poglavjih  kalibracija s parom točkodmik izhodišča ali merilna palica.

Origin selectedOpen buttonX-axis selected

Merilo in izhodišče ter naklon koordinatnega sistema na referenčni sličici enovito definirata koordinatni sistem, ki ga uporabljamo pri pretvorbi pozicij na sliki v umerjene koordinate sveta. V nekaterih videih se lahko lastnosti koordinatnega sistema med sličicami spreminjajo (Če na primer pri kameri uporabljamo "zoom" ali spreminjamo njen položaj). Tracker omogoča relativno preprosto obravnavo tudi takih video posnetkov. Več o tem zasledimo v poglavju o koordinatnem sistemu.

5. Sledimo zanimivim objektom z miško ali jih modeliramo z delci.

Kliknemo na gumb Tvori Open button in v izbirnem menuju izberi tip sledi. Večino premikajočih se predmetov sledimo s pomočjo masne točke ali modeliramo s pomočjo sledi  Modela z dinamičnimi delci.

Create menu

Ko sledimo nek predmet, v vsaki sličici označimo njegov položaj tako, da držimo tipko  shift  in klikamo z miško (kurzor v obliki križca), medtem, ko avtomatsko korakamo po video posnetku. Ne preskakujmo sličic -- če jih preskakujemo, ne moremo določiti hitrosti in pospeškov.

Masne točke lahko označimo tudi avtomatično s pomočjo avtomatskega sledilnika (autotracker).

Označene točke lahko vedno popravimo tako, da z miško povlečemo označeno točko ali če jo izberemo in poravnamo s puščicami na tipkah. Za natančnost, boljšo od pikslov z desnim mišjim gumbom približamo (zoom) video posnetek.

Selecting with hand pointer

Če modeliramo nek objekt, vnesemo v "Graditelj modelov" vrednosti in izraze, kot vidimo spodaj. Pri predvajanju videa se bo delec avtomatsko izrisal.

Ime in izgled sledi lahko spremenimo s klikom na kontrolo sledi in z izbiro v spustnem menuju. Drugi gumbi v orodni vrstici omogočajo prikaz in skrivanje poti, sledi, oznak, vektorjev hitrosti in vektorjev pospeška.

Tracks menu

Za več informacij o sledeh in njihovi kontroli  si oglej poglavje sledi. Za več informacij o določenem tipu sledi  si oglej poglavja  točkovna masa, težišče, vektor, vsota vektorjev, profil črte, rgb region, particle model or two-body system.

6. Risanje in analiza sledi

Okno z  Grafičnim pogledom grafično prikazuje  podatke o sledeh. Za spremembo spremenljivke, risane na osi x, kliknemo na labelo na tej osi. Za izbiro večjega števila grafov kliknemo na gumb Grafi in izberemo ustrezno število. Za prikaz in analizo opcij desno-kliknemo na graf in izberemo ustrezno možnost v spustnem menuju.

Scale menuOpen button Scale menuOpen button

Dve  najmočnejši možnosti analize, ki sta na voljo v spustnem menuju, sta Definiraj... in Analiza....

7. Shranjevanje našega dela v datoteko tracker (.trk)

Kliknemo na gumb Shrani Save buttonOpen button ali na postavko File|Save As... v menuju in shranimo svoje delo v  tracker datoteko s podaljškom ".trk". Ta datoteka temelji na formatu XML.  Ko shranjeno tracker datoteko spet odpremo, naloži Tracker video, nastavi lastnosti izrezka in koordinatnega sistema, obnovi vse sledi, lastne spremenljivke in poglede. Za  več informacij si oglejmo poglavje o  datotekah tracker.

8. Izvoz podatkov tracker v preglednico

Trackererjev pogled v obliki Podatkovne tabele prikaže podatke o sledeh v obliki tabele. Spremenljivke, vključene v tabeli lahko spreminjamo tako, da kliknemo na gumb Podatki in izberemo iz prikazanega seznama.

Podatke lahko iz podatkovne tabele preprosto izvozimo s kopiranjem na odložišče in prilepljenjem v preglednico ali kakšno drugo aplikacijo.  Kopiramo tako, da želene podatke v tabeli izberemo, kliknemo z desnim mišjim gumbom in v spustnem menuju  izberemo Kopiraj podatke. Za več informacij si oglejmo poglavje Pogled na podatkovno tabelo.

Selecting cellsOpen buttonSelecting cells

9. Tiskanje, shranjevanje ali kopiranje/prilepljenje poročil

Tiskamo ali kopiramo lahko sliko  Tracker ali posamezne poglede (na primer diagrame ali podatkovno tabelo). Za tiskanje celotne slike (vseh vidnih pogledov) izberemo postavko v menuju Datoteka/Tiskanje.... Za tiskanje posameznih pogledov desno-kliknemo na pogled inv spustnem menuju izberemo Natisni... . Če želimo kopirati sliko, izberemo ustrezni pogled v menuju Urejanje|Kopiranje slike ali z desnim mišjim gumbom kliknemo na pogled in izberemo Kopiranje slike. Lepljenje ali kopiranje slik v zapiske in poročila je odličen način dokumentiranja rezultatov video analize.

Sliko lahko shranimo tako, da z desnim mišjim gumbom kliknemo na zanimivi pogled in v menuju Posnetek. Nato izberemo v oknu s posnetkom v menuju postavko Datoteka|Shrani sliko.