Uporabniški vmesnik

1. Glavni pogled

Tracker main video view

Vsak zavihek programa Tracker, kot v zgornjem primeru "Untitled" , prikazuje naslednje komponente:

2. Orodna vrstica

Tracker additional views

Vrstni red gumbov v glavni orodni vrstici se precej ujema s koraki, potrebnimi za analizo videa. Vsebuje naslednje (od leve proti desni):

Spodnjo plast orodne vrstice običajno uporabljamo za podatke o izbrani sledi in vhodna polja, vsebuje pa tudi gumb upravnik pomnilnika, ki upravlja in nadzoruje status pomnilnika programa Tracker. Več informacij o tem zasledimo v poglavju Upravljanje s pomnilnikom.

3. Dodatni pogledi

Tracker additional views

V našem primeru je bila dodana sled z modelom  delca. Odprti so panoji za prikaz vseh tipov pogledov in položajev.

Z izjemo glavnega video pogleda lahko drugi panoji prikazujejo katerikoli tip pogleda. Želeni tip pogleda izberemo tako, da kliknemo na gumb za izbiro pogleda na levi strani orodne vrstice pogleda in izberemo v spustnem seznamu.

4. Namigi

Privzeto prikazuje Tracker namige v rumenem pravokotniku v desnem spodnjem kotu glavnega pogleda. Namigi so uporabni za priložnostne uporabnike programa Tracker. Izkušeni uporabniki lahko namige izključijo z razkljukanjem opcije Prikaži namige v menuju Pomoč ali v zavihku Prikaz pogovornega okna s preferencami.

5. Ozadje

Ozadje je bele barve, običajno skrito z video posnetkom. Nikdar ni manjše od videa, lahko pa je večje, kar lahko izberemo v menuju  Urejanje|Velikost matrike. Večja velikost matrike poveča pordočje risanja na pogledu z videom in v drugih pogledih. To je uporabno, ko bi bile sledi ali mosi risane izven zaslona, kar je  pogost primer pri sledeh  z using modelom z delci, pari kalibracijskih točk ali odmiki izhodišča.

6. Jeziki

Pogovorni jezik, ki je drugačen od privzetega, izberemo v menuju Uredi|Jezik ali v zavihku Prikaz v pogovornem oknu s preferencami.

7. Razveljavi in obnovi

Večino operacij v programu Tracker nahko razveljavimo ali ponovno uveljavimo s postavkami Razveljavi in Obnovi v menuju Urejanje. Število operacij razveljavljanja  ni omejeno.

8. Upravljanje s pomnilnikom

Privzeto ima Tracker na voljo najmanj 64MB pomnilnika (odvisno od računalnika), dovolj za obravnavo ne prevelikih video posnetkov. Pri analizi velikih ali večkratnih posnetkov oziroma dolgih slikovnih zaporedij bomo verjetno potrebovali več pomnilnika. Gumb  upravnik pomnilnika v spodnjem delu  orodne vrstice prikaže podatke o trenutnem stanju pomnilnika. Besedilo na gumbu se pobarva rdeče, ko se približamo meji trenutnega pomnilnika.

Več pomnilnika lahko nastavimo v zavihku "Čas izvajanja"  v pogovornem oknu s preferencami. Klik na gumb upravnika pomnilnika odpre element menuja, ki omogoča dostop do tega zavihka.

9. Preference programa Tracker

Pogovorno okno s preferencami omogoča uporabniku nastavljanje najbolj želene konfiguracije, velikosti pomnilnika in druge lastnosti programa Tracker. Te preference  pomnimo v datoteki  ".tracker.prefs", ki jo program ob zagonu avtomatsko prebere. Za prikaz pogovornega okna s preferencami izberemo postavko v menuju Urejanje|Preference.

Nastavljamo preference v naslednjih zavihkih:

 1. Zavihek Konfiguracija. Konfiguracija se nanaša na menuje, gumbe in druge lastnosti uporabniškega vmesnika programa Tracker. Z odkljukanjem postavk v zavihku o konfiguraciji lahko neželene lastnosti skrijemo. To je posebej uporabno pri prvem uvajanju študentov v program Tracker. S tem, ko ti pridobivajo izkušnje s programom, lahko po potrebi prikazujemo dodatne lastnosti.

  Če odkljukamo postavko config.saveWithData, bo prilagojena konfiguracija shranjena v tracker datoteko (.trk), ko shranimo podatke v zavihku Tracker. Konfiguracija, shranjena v datoteki trk bo pri nalaganju prekrila privzeto konfiguracijo.

  Če želimo nastavljeno konfiguracijo pomniti kot privzeto (na pr.za nov zavihek ali za datoteke trk brez prilagojene konfiguracije), kliknemo na gumb Shrani kot privzeto.

 2. Zavihek Prikaz. V spustnem seznamu izberemo želeni jezik. Za prikaz namigov ob zagonu odkljukamo Privzeto prikaži namige. Za privzete enote kotov laahko izberemo stopinje ali radiane.

 3. Zavihek Čas izvajanja. Nastavimo lahko preferenčno velikost pomnilnika ali odkljukamo Uporabi privzeto in tako izberemo privzeto velikost (običajno 64MB, vendar se lahko razlikuje). V spustnem seznamu izberemo želeni Izgled ali izberemo  default da izberemo privzeti izgled (kar se med platformami lahko razlikuje).

    Če želimo program Tracker takoj pognati z novo velikostjo pomnilnika in izgledom,  kliknemo na gumb Ponovno zaženi.

 4. Zavihek Video. Izberemo želeni video pogon (Xuggle ali QuickTime), če sta na našem računalniku oba na voljo. Za opcije predvajanja za video posnetke, odprte z Xuggle lahko izberemo opcijo  hitro (lahko bo sunkovito) ali gladko (lahko bo počasno).

 5. Zavihek Drugo. Nastavimo želeno število datotek , odprtih v menuju  Datoteka|Odpri nedavne, olahko pa tudi zbrišemo trenutne postavke v tem menuju. Izberemo lahko tudi želeni interval avtomatskega preverjanja nadgradenj ali kliknemo na gumb Preveri sedaj za takojšnje preverjanje.