Profil črte

Line profile

Sled Profil črte je orodje za merjenje svetlosti in podatkov RGB vzdolž črte na video sliki. Če z razponom debelino črte povečamo, so piksli nad in pod črto zaradi zmanjšanja šuma oziroma povečanja občutljivosti povprečeni.

1. Označevanje črte

Dragging line profile end

Črto označimo s klikom in vlečenjem miške (kurzor v obliki križca). Črta je narisana kot ozek pravokotnik, ki obkroža piksle, ki naj bi jih analizirali s z orodjem profil črte.

Dolžino črte spreminjamo z vlečenjem enega od koncev. Črto premikamo z vlečenjem njenega centra.

2. Dodajanje razpona

Število vzorčenih pikslov  (da vi dobili bolj gladko povprečje) povečamo tako, da profilu črte dodamo razpon (spread). Izberemo črto in v polje v orodni vrstici vnesemo želeni razpon v pikslih.

Razpon pikslov se razširja na obeh straneh črte. Zato je za dano podatkovno točko na črti celotno število vzorčenih pikslov (torej širina profila črte) enako f 1 + 2*razpona. Obris profila črte prikazuje vse piksle, ki so bvključeni v povprečenje.

Line profile outline

3. Usmeritev črte

Privzeto ima profil črte vodoravno usmeritev, torej vzporedno z zgornjim oziroma spodnjim robom video slike. Če izberemov menuju nsledi  za usmeritev osi x opcijo Vzdolž osi Xi, bo črta ostala vzporedna z osjo x. To je uporabno pri merjenju spektra, ki je bil na primer pomotoma posnet z nagnjeno kamero.

Open buttonLine profile outline

4. Sprostitev črte

Privzeto ima profil črte fiksen položaj. To pomeni, da sta njeno središče in dolžina enaka v vseh sličicah. Z razkljukanjem  Fiksne pozicije  menuju sledi omogočimo spreminjanje teh lastnosti od sličice do sličice.