Masna točka

Point mass track

Sled masne točke predstavlja maso, ki se giblje kot predmet velikosti točke. To je najbolj osnoven model gibanja predmeta z vztrajnostjo. Masne točke so gradniki, s katerimi v klasični fiziki gradimo  bolj kompleksne in realistične modele fizikalnih sistemov.

1. Označevanje in urejanje korakov

  1. Ročno sledenje: V danem koraku označimo položaj miške s SHIFT/klik. Ali pa s tipkama SHIFT/ENTER označimo korak na istem mestu, kot je to bilo v predhodnem koraku. Za lažje in hitrejše označevanje se bo video avtomatsko pomikal naprej.   Smiselno je, da najprej nastavimo lastnosti  video izrezka , da ne bi označevali nepotrebne video sličice. Zoom in for accuracy.
  2. Avtomatsko sledenje: sledi masne točke lahko označujemo avtomatsko, če ima predmet opazovanja konsistentno obliko, velikost, barvo in usmeritev. Več o tem zasledimo v poglavju  Avtomatsko sledenje.

Masne točje imajo privzeto vidne sledi. Sledi lahko skrijemo ali skrajšamo z gumbom  Sledi orodni vrstici.

Če želimo urediti oznako v danem koraku, jo izberemo in vlečemo ali uporabimo puščice na tipkah za premike po en piksel. Zelo podroben nadzor je možen pri veliki povečavi. Koordinate sveta lahko vnesemo tudi direktno v okencih v orodni vrstici.

2. Nastavljanje mase

Setting the mass

Vsaka na novo tvorjena masna točka ima privzeto maso  1.0 (v poljubnih enotah). Za spremembo vnesemo novo maso  (m >= 0) v polje v orodni vrstici.

3. Prikaz vektorjev gibanja

Vidnost vektorjev vseh masnih točk preklapljamo z gumboma hitrost oziromr pospešek orodni vrstici. Vektorji so v začetku prilepljeni na njihove položaje (na primer rep vektorja hitrosti za korak n je na položaju v koraku n).

Velocities at home positions

Opomba: Nekateri vektorji gibanja, posebno vektorji pospeška, so lahko zelo kratki. Umetno jih lahko "raztegnemo" s klikom na gumb raztegni orodni vrstici in z izbiro faktorja raztegnitve v spustnem menuju.

Izgled vektorja gibanja masne točke  lahko spremenimo  s klikom na gumb sledi dane točke in z izbiro opcije izgled. Izgled ”velika puščica” je posebno primeren pri predstavitvah v velikih dvoranah.

4. Analiza vektorjev gibanja

Komponente vektorja prikažemo v orodni vrstici z izbiro vektorja tako, da kliknemo nanj v njegovi sredini. 

Vector component fields

Vektor lahko odlepimo od njegovega položaja tako, da ga vlečemo in premikamo naokrog.  Če ga spustimo tako, da bo njegov rep v bližini njegove pozicije, se bo nanjo spet prilepil..

Dropping velocity near positionOpen button Velocities at home positions

Če so vidne osi koordinatnega sistema, ga lahko prilepimo na izhodišče sistema. To je uporabno pri ocenjevanju in vizualizaciji njegovih komponent.

Vector tail at origin

Vse vektorje lahko hitro prilepimo na koordinatno izhodišče  ali na prvotno pozicijo z izbiro opcije Na izhodišče oziroma Na pozicijo v menuju sledi masne točke..

5. Prikaz vektorjev gibalne količine in sile rezultante

Sklikom na gumb dinamika orodni vrstici sprožimo množenje vektorjev hitrosti in pospeška z njihovo maso. Tako dobimo gibalno količino  in rezultatno silo.

6. Povezovanje vektorjev gibanja

Linking vectorsOpen button Vectors linked

Vektorje lahko povezujemo v zaporedje puščic in repov , kar omogoča grafično določanje vsote vektorjev. Vektorje povezujemo z vlečenjem in spuščamjem repa prvega na puščico drugega.  Spuščeni vektor se bo pri povezavi prilepil na vrh drugega. Postopek lahko nadaljujemo in tako oblikujemo verigo.

Chain of vectors

Opomba: Tracker ne preverja ali je neko povezovanje množice vektorjev matematično ali fizikalno smiselno. --On to preprosto omogoča.

Ko spustimo v verigo prvi vektor (torej vektor s še nepovezanim repom), se veriga premika kot enota in vektorji ostanejo povezani. Ko pa nek vektor odmaknemo z verige, se veriga tu prelomi.

Dragging a vector chain Open buttonBroken vector chain