Merilna palica

Tape measure

Merilna palica je privzeto orodje za kalibracijo video merila--to pomeni razmerje svetovne razdalje v metrih (ali kakšni drugi dolžinski enoti) v primeri z razdaljo na med dvema točkama na sliki, merjeno v pikslih. Za lažjo kalibracijo ina palica fiksno (nastavljivo) dolžino v svetovnih enotah, vendar spremenljivo dolžino v pikslih. V izpisu in na orodni vrstici je podana velikost v svetovnih enotah.

Merilno palico lahko uporabljamo tudi  za popravek nagiba video slike.

Ker je merilna palica sled, ima svoj menu sledi , ki je dostopen v menuju o sledeh v vrstici z menuji, lahko pa tudi kliknemo z desnim mišjim gumbom v glavnem pogledu z videom.

1. Prikaz in uporaba merilne palice

Kliknemo na puščico na gumbu za kalibracijo  na orodni vrstici in iz seznama kalibracijskih orodij izberemo Merilno palicos. Ko je ta izbrana, jo lahko prikažemo ali skrijemo  (skupaj z drugimi izbranimi kalibracijskimi orodji) s klikom na glavni del gumba.

Calibration buttonOpen button

V začetku je merilna palica postavljena rahlo nad sredino video slike, njena svetovna dolžina pa je določena s trenutnim merilom (tako, kot to velja za merilni trak). Svetovna dolžina in kot proti osi x st prikazana na orodni vrstici.

Open button

Če želimo svetovno dolžino spremeniti, kliknemo na izpis in vnesemo želeno dolžino v poljubnih enotah. Pri vnosu dolžine enot ne vpisujemo. Svetovno dolžino lahko vnesemo tudi v izpis dolžine na orodni vrstici.

Open button

Za spremembo dolžine v pikslih (in s tem spremembo merila) povlečemo enega od koncev palice . Če želimo premakniti celo palico brez spremembe merila, vlečemo njeno sredino.

Open button

2. Kalibracija videa

Video kalibriramo tako, da najprej povlečemo konca merilne palice na neko video značilnost znane dolžine (na primer na meter dolgo palico). Nato kliknemo na izpis in vnesemo znano dolžino (brez navedbe enot). Spodnje slike kažejo primer uporabe merilne palice v metrih z uporabo video slike, na kateri je plastična cev z belimi trakovi v razmakih po 10 cm.

Readout with cursor

1. Vlečemo konce neumerjene palice na želene položaje na sliki

Readout selected

2. Kliknemo na izpis in ga tako izberemo

Readout after scale change

3. Vpišemo znano razdaljo ( v našem primeru 0.3, saj merimo v metrih)

Readout after scale change

4. Kalibracija je končana

3. Popravek nagiba video slike

Merilna palica kaže na orodni vrstici  tudi kot relativno na os  +x-axis. Z nastavitvijo tega kota lahko popravimo nagib kamere pri snemanju videa.

Open button

Nagib popravimo tako, da povlečemo konca kalibracijske palice tako, da je vzporedna z video značilnostjo, za katero vemo, da je v resničnem svetu vodoravna. Nato vnesemo v polje s kotom  kot nič. To bo zavrtelo os +x na pravo vodoravnico. (Opomba: isti postopek lahko uporabimo za nastavljanje osi  +x na poljuben znan kot.)

Open button

Open button

4. Sproščanje položaja

Privzeto ima merilna palica fiksiran položaj--to pomeni, da je na vseh sličicah njen položaj enak. Opcijo Fiksen položaj lahko razkljukamo v njenem menuju sledi. S tem bomo lahko položaj merilne palice na posameznih sličicah spreminjali.

Opomba: sprostitev položaja merilne palice ni isto kot sprostitev merila koordinatnega sistema.

5. Zaklepanje merilne palice

Zaklepanje merilne palice preprečuje kakršnokoli spreminjanje merila. Palico zaklenemo z vklopom lastnosti Zaklenjeno v njenem menuju sledi.