Sledi

Sled predstavlja neko video značilnost, ki se s časom spreminja. Vsi interaktivni elementi v programu Tracker, vključno z osmi in  merilnimi kalibracijskimi orodji so sledi.

Položaju ali obliki take lastnosti v posamezni video sličici pravimo korak; zato je sled zaporedje korakov. Vsak korak lahko izberemo in rokujemo s pomočjo miške ali tipkovnice. Nekateri koraki, kot na primer pri sledeh masnih točk, imajo eno premično točko, drugi, kot so na priemr vektorski koraki, pa imajo dve končni in eno središčno ročico.

Imamo več tipov uporabniško definiranih sledi in dve merilni orodji. Podrobnosti o posameznih tipih zasledimo v poglavjih: masna točka, težišče, vektor, vsota vektorjev, profil črte, rgb področje, analitični model z delcem, dinamični model z delcem (kartezični, polarni ali sistem dveh teles), merilni trak in kotomer.

1. Tvorba sledi

Create menu

Novo sled tvorimo z izbiro želenega tipa sledi z gumbom Tvori v menuju na orodni vrstici ali z menujem Sledi|Nova v menujski vrstici. Novo tvorjena sled je avtomatsko izbrana za označevanje.

2. Označevanje sledi

Crosshair cursor

Označevanje sledi se nanaša proces označevanja njenega položaja v vsaki sličici video izrezka. Sledi masnih točk so posebne, saj jih lahko označujemo bodisi ročno bodisi avtomatično z uporabo avtomatskega sledilca. Vse druge sledi moramo označevati ročno s pomočjo križnega kurzorja (zgoraj je prikazan približno dvakrat povečan). Ročno označujemo tako, da pritiskamo na tipko shift in z miško kliknemo na opazovano lastnost medtem, ko se video avtomatsko pomika po video izrezku. Ne preskakujmo sličic--če bi jih, ne bi mogli določati hitrosti in pospeškov.

Pri označevanju masnih točk in vektorskih sledi lahko pritisnemo na tipko Enter namesto z miško in tako označimo natančno isti položaj kot v predhodnem koraku. To je uporabno pri označevanju mirujočih predmetov.

Označujemo v glavnem pogledu na video. Za bolj natančno označevanje lahko sliko do 8 krat povečamo s povečevalom ali z desnim klikom na videoin izbiro želenega nivoja povečanja.

Right click main video view

Pri različnih tipih sledi se zahteve označevanja lahko razlikujejo. Sledi vektorjev in prifilov črt terjajo vlečenje namesto klikanja. Masne točke in vektorske sledi pričakujejo označevanje vsakega koraka, pri sledeh odmika izhodišča, para kalibracijskih točk, profila črte in RGB področja pa zadošča označevanje ene same sličice. Sledi Težišča, vsote vektorjev, modela z delcem in sistema dveh teles pa se označujejo avtomatično.

V redkih primerih želimo bolj podrobno nadzorovati proces označevanja. Če ne želimo, da se bo video med označevanjem avtomatsko pomikal naprej, razkljukamo opcijo  Avtomatski korak.

3. Gumbi in menuji sledi

Tracks menu

Vsaka sled ima gumb sledi, ki prikazuje njeno ime, barvo in izgled, ter  menu sledi s postavkami za nastavljanje njenih lastnosti. Gumbe  sledi vidimo tako na  orodni vrstici kot v  kontroli sledi. Do menujev sledi pridemo  (a) s klikom na gumb sledi, (b) z izbiro sledi v  menuju Sledi v menujski vrstici (c) z desnim klikom v glavni pogled z videom in z izbiro sledi v spustnem menuju Sledi.

4. Kontrola sledi

Create menu

Kontrola sledi prikazuje gumb sledi za vsako sled, ki smo jo tvorili. To olajša izbiro sledi in nudi neposreden dostop do vseh menujev sledi.

Kontrolo sledi prikažemo tako, da kliknemo na gumb kontrole sledi na orodni vrstici.

5. Izbira sledi

Sledi lahko označujemo ali urejamo le, ko smo jih izbrali. Gumb sledi trenutno izbrane sledi vidimo v spodnjem delu  orodne vrstice.

Toolbar track name and footprint

Če želimo izbrati drugo sled, kliknemo na njen gumb sledi v  kontroli sledi ali izberemo enega od njenih korakov v pogledu z videom.

Open buttonToolbar select track dropdown

Izbiro sledi prekličemo z dvoklikom na video oziroma njegovo ozadje.

6. Podvajanje, kopiranje in uvoz sledi

Dvojnik obstoječe sledi naredimo z izbiro  Kloniraj v menuju Tvori ali menuju  Sled|Nova.

Sled lahko kopiramo iz enega v drug zavihek z izbiro sledi in njenim kopiranjem na odložišče s pomočjo menujske postavke Urejanjet|Kopiraj, nato pa jo prilepimo s postavko Urejanje|Prilepi.

Ker so merilni trak in osi sledi, jih tudi lahko kopiramo. Ko jih prilepimo, nadomestijo obstoječi trak ali osi v zavihku. Če ne izberemo nobene sledi, se kopira celoten pano programa tracker (video izrezek, koordinatni sistem in sledi).

Sledi lahko v odprt zavihek tudi neposredno uvozimo iz shranjenih datotek tracker z menujsko postavko Datoteka|Uvozi. Več o tem zasledimo v poglavju datoteke tracker.

7. Prilagajanje in dokumentiranje sledi

Vsaka sled je identificirana z njenim imenom, barvo, odtisom (vidnim izgledom) in opombami (opisnim komentarjem). Novo tvorjenim sledem so za te tri lastnosti dodeljene privzete vrednosti, odvisne od tipa sledi. Masna točka na primer je v začetku imenovana  ”masa A” in je risana kot rdeč romb.

Toolbar track name and footprint

Ko izberemo neko sled, je na orodni vrstici prikazan gumb sledi, ki prikazuje njeno ime, izgled in barvo.  Privzete vrednosti lahko spremenimo tako, da kliknemo na gumb sledi in v menuju sledi izberemo postavke Ime..., Barva... ali Izgled.

Tracks menu

Opombe za sled vnesemo tako, da odpremo okno z opombami s klikom na gumb za opombe Open buttonna desni strani  orodne vrstice ali z izbiro Opombe... v menuju sledi. Ko vnašamo besedilo, polje porumeni in tako kaže, da spremembe še niso shranjene. Opombe shranimo tako, da kliknemo kjerkolimizven okna. Spremembe lahko razveljavimo s klikom na gumb Preklic.

8. Nadzor vidljivosti

Sled lahko skrijemo z izklopom njene lastnosti Vidna v njenem menuju sledi. Lahko paz gumbi sledi, etikete, poti, položaji, hitrosti in pospeški na  orodni vrstici preklapljamo vidnost teh lastnosti na vseh sledeh.

9. Izbiranje in identifikacija točk

Selecting with hand pointer Selected point with square

Neko točko izberemo s premikom mišjega kurzorja na njen položaj v glavnem video oknu. Kurzor se spremeni v rokico, točka pa je razpoznana z obvestilom na desno spodaj. Izberemo jo s klikom. Opomba: Za izbiro točke med označevanjem spustimo tipko shift.

Ko je neka točka izbrana, je izbrana njena sled, njene lastnosti, ki jih lahko urejamo (položaj itd) so prikazane na orodni vrstici, točka pa je razpoznana z majhnim kvadratkom.

10. Urejanje koraka

Nek korak urejamo tako, da izberemo in vlečemo eno od njegovih točk. Izbrano točko lahko poravnamo piksel po poksel s pomočjo tipk s puščicami na tipkovnici. Če tiščimo tipko Shift, povečamo razdaljo poravnavanja.

Več sledi nudi tudi vhodna polja na orodni vrstici, kjer lahko nastavljamo položaje in druge lastnosti izbranega koraka.

11. Brisanje

Posamezen korak brišemo tako, da ga izberemo in na tipkovnici pritisnemo tipko Delete. Vse korake neke sledi izbrišemo z izbiro postavke  Briši korake v njenem menuju sledi.

Celo sled zbrišemo z izbiro njenega imena v menuju Urejanje|Brisanje ali z izbiro  postavke Brisanje v njenem menuju sledi.

Vse sledi v tekočem zavihku brišemo z izbiro menujske postavke  Urejanje|Počisti.

Deleting tracks

12. Zaklepanje sledi

Zaklepanje sledi preprečuje kakršnekoli spremembe v njenih korakih. Sled zaklenemo z vklopom lastnosti Zaklenjeno v njenem menuju sledi.