Vektor

Force vector

Sled vektor lahko predstavlja katerikoli vektor, običajno pa jo uporabljamo za prikaz sile v diagramih sile. To je sled in sila se lahko s časom spreminja (n.pr s številom korakov).

Opomba: Veliko uvodnih poglavij v fiziko vključuje konstantne sile ali sile v posameznem časovnem trenutku. Z izbiro le ene sličice za  video izrezek in z  uporabo sledi vektorja in vsote vektorjev, lahko s pomočjo programa Tracker grafično modeliramo in analiziramo takšne primere. Video v ozadju je lahko ena sličica videa, navadna slika ali prazen. bel zaslon.

1. Označevanje korakov

Marking a force vector

S kurzorjem v obliki križca  kliknemo ob sočasnem pritisku na tipko SHIFT ta, kjer naj bi bil rep vektorja. S kurzorjem v obliki ročice  vlečemo puščico in označimo en korak vektorja. Za razlikovanje od vektorjev gibanja so taki vektorji izrisani s krepkimi črtami.

Namesto z miško lahko označujemo korak vektorja tudi s kombinacijo SHIFT/Enter. To pride v poštev, če je korak vektorja enak prejšnjemu koraku.

Privzeto so sledi tipa vektor vidne. Sledi lahko skrijemo ali skrajšamo z gumbi o sledeh v orodni vrstici.

2. Urejanje vektorja

Selected force vector

Z izbiro katerekoli točke na vektorju prikažemo njegove komponente v orodni vrstici. V ustrezno polje lahko vnesemo želeno vrednost ali pa vrednosti komponent spreminjamo tako, da  izberemo in premaknemo puščico vektorja.

Setting the y component

Če vlečemo in premikamo center vektorja, se njegove komponente ne bodo spreminjale.

3. Analiza vektorjev

Ko so osi koordinatnega sistema vidne, lahko vektor z njegovim repom že v bližini izhodišča pripnemo na izhodišče.  To je uporabno pri ocenjevanju in prikazovanju njegovih komponent.

Vector tail at origin

Vse vektorje lahko hitro prilepimo na izhodišče s postavko (Repi na izhodišče) v menuju sledi vektor. 

4. Povezovanje vektorjev (glej tudi  Vsota vektorjev)

Linking vectorsOpen button Vectors linked

Vektorje lahko povežemo od puščic k repu in tako grafično določimo vsoto vektorjev. Vektorje povezujemo tako, da vlečemo en vektor in ga z repom ob puščici drugega spustimo. Spuščeni vektor se bo prilepil na puščico drugega. Tako lahko dodatne vektorje povežemo v verigo.

Chain of vectors

Opomba: Tracker ne preverja, ali je tako povezovanje množice vektorjev matematično pravilno ali fizikalno smiselno. To je preprosto omogočeno.

Če vlečemo prvega v verigi povezanih vektorjev, se premika celotna veriga kot celota in vektorji ostanejo povezani. Če pa povlečemo katerega od naslednjih vektorjev, se ta odlepi in veriga se pretrga.

Dragging a vector chainOpen button Broken vector chain