Vsota vektorjev

Net force

Sled vsota vektorjev tpredstavlja vektorsko vsoto zbirke vektorskih sledi. Njeni koraki niso označeni, pač pa jih določajo komponente vektorjev v vsoti.

Vsota vektorjev je risana črtkano,da jo lahko razlikujemo od sledi vektorjev  in vektorjev gibanja.Več informacij najdemo v poglavjih vektor in  Točkovna masa.

Opomba: dodajanje vektorjev v vsoto vektorjev ni isto kot  povezovanje vektorjev s konico na repl. Povezujemo lahko katerekoli vektorje, vključno z vektorji, ki predstavljajo različne korake iste sledi. Dodajanje vektorjev v vsoto vektorjev pa zahteva dve ali več ločenih vektorskih sledi. Sled vsota vektorjev  je predstavljena v vsakem koraku kot vektor, ki je vsota vektorskih sledi v danem koraku, za grafično ponazoritev sta povezana vektorja sile A in sile B tako, da določata vektor sile rezultante. Ta rezultanta bi bila enaka tudi, če bi oba vektorja sile povlekli narazen, če le ne spreminjamo njunih komponent.

1. Dodajanje vektorjev v vsoto vektorjev

Select forces dialog

Z odkljukanjem v pogovornem oknu izberemo vektorje, ki naj bodo vključeni v vsoto vektorjev. Pogovorno okno se prikaže, ko tvorimo vsoto vektorjev, ali pa z izbiro  Izberi vektorjemenuju sledi vsote vektorjev.