Video

Tracker lahko analizira tri različne tipe videa:

 1. digitalne video datoteke (.mov, .avi, .mp4, .flv, .wmv, itd.), ki zahtevajo primeren video pogon (več o tem spodaj).
 2. animirane GIF datoteke (.gif).
 3. Slikovne sekvence, ki jih predstavlja ena ali več digitalnih slik (.jpg, .png ali skopiranih z odložišča).

Poleg tega program podpira dva različna video pogona:

 1. Xuggle (Windows, Mac, Linux) odpira večino video datotek vključno z  .mov, .avi in .mp4.
 2. QuickTime (Windows, Mac) odpira le datoteke  .mov, .avi in  .mp4.

Če sta nameščena oba, Xuggle in QuickTime, lahko v Video zavihku  preferenčnega pogovornega okna navedemo preferenčni video pogon. Privzeto preferenčen je Xuggle.

1. Odpiranje ali uvoz videa

Video odpremo v novem zavihku tako, da kliknemo na gumb Odpri ali izberemo Datoteka|Odpri. Če želimo uvoziti video v obstoječi zavihek, uporabimo menujsko izbiro Video|Uvozi, Video|Prilepi ali  Datoteka|Uvoz|Video.

Open buttonOpen buttonFile/Open menu item Open buttonOpen button

V izbiralniku datotek izberemo želeni video in ga odpremo. Če datoteko lahko odpremo tako z Xuggle kot s QuickTime, bomo imeli možnost izbire.

Open dialog

2. Odpiranje oštevilčenih slikovnih sekvenc

Tracker avtomatično odpre zaporedje do 1000 slik JPG ali PNG, ki morajo biti zaporedno oštevilčene. Zaporedje odpremo tako, da izberemo le prvo sliko zaporedja.

Številčenje zaporedja slik mora imeti fiksen format. Če na primer izberemo prvo sliko zaporedja, oštevilčenega kot  image00.jpg do image14.jpg, bomo odprli vseh 15 slik. Če pa bi bilo zaporedje oštevilčeno  z image0.jpg do image14.jpg, bi odprli le prvih 10 slik (torej do slike image9.jpg).

3. Prilepljenje slike z odložišča

Slike, kopirane na odložišče, lahko kopiramo direktno v program Tracker in alaniziramo. Izberemo Video|Prilepi sliko ali Video|Prilepi sliko|Zamenjaj video in tvorimo nov slikovni video.

Open dialog

4. Dodajanje in odstranjevanje slik iz slikovnega videa

Potem ko smo tvorili slikovni video, lahko prilepljamo ali uvažamo dodatne slike s pomočjo opcij Video|Prilepi sliko ali Video|Uvozi slike in to pred to sličico ali za to sličico.

Slike lahko iz slikovnega videa odstranjujemo z izbiro Video|Odstrani to sličico.

Pri uvažanju slik lahko v izbiralniku datotek s pomočjo CTRL/klik ali SHIFT/klik izberemo več slik.

Open dialog

5. Shranjevanje prilepljenih slik

Pri zapiranju ali shranjevanju slikovnega videa, ki vsebuje prilepljene slike, se pojavi opozorilo, ki nas opozori, da naj , če želimo, slike shranimo kot datoteke. Če želimo slike kasneje spet odpreti, jih moramo shraniti.

Open dialog

6. Video izrezki

Video izrezek  je podmnožica sličic v videu, ki jo določajo:

 1. začetna sličica
 2. velikost koraka (število sličic na korak)
 3. končna sličica

Začetna sličica je podana s številko sličice v prvem koraku, velikost koraka je prirastek sličic med zaporednimi koraki, končna sličica je številka sličice pri zadnjem koraku. Tako na primer bi video izrezek z začetno sličico 3, velikostjo koraka 2 in končno sličico 11 imel korake  0, 1, 2, 3 in 4, ki bi ustrezali video sličicam s številkami 3, 5, 7, 9 in 11. (Opomba: končna sličca mora imeti številko, ki je mnogokratnik števila korakov plus številka začetne sličice.)

Video izrezek je določen za vsak video in celo za "prazen" video.V primerih praznih videov in videov z eno samo sličico  nastavitve izrezka veljajo za sledi, pri čemer v vsakem koraku uporabimo isto sličico.

Lastnosti video izrezka nastavljamo z video predvajalnikom oziroma z  inšpektorjem izrezka.

Opomba:

 1. Lastnosti video izrezka moramo nastaviti ali pregledovati, preden tvorimo ali označujemo sledi.
 2. Sledi moramo označiti na vseh sličicah izrezka, tako da lahko določimo v in a (hitrost in pospešek).
 3. Sprememba velikosti koraka po označevanju lahko vodi v vrzeli v podatkih, dokler ne označimo manjkajočih sličic.

7. Inšpektor video izrezka

Za prikaz inšpektorja video izrezka kliknemo na gumb Nastavitve izrazka (Clip settings) v orodni vrstici.

Player clip inspector button

Inšpektor video izrezka prikazuje trenutne nastavitve video izrezka in omogoča nastavljanje začetnega časa (časa, dodeljenega koraku 0), prave hitrosti (frame rate, kar je pomembno pri pospešenih ali upočasnjenih video posnetkih) in časovnega intervala dt med sličicami (inverzno od hitrosti).

Clip Inspector diialog

8. Uporaba video predvajalnika

Video predvajalnik je običajno prilepljen na video pogled, vendar lahko predvajalnik z vlečenjem levega roba odlepimo, če to želimo.

Player floating

Predvajalnik vsebuje (od leve proti desni):

S klikom na polje s števcem časa preklapljamo na števec časa v sekundah ali števec korakov (relativno od začetne sličice). Privzeto vidimo v tem polju prikaz številke sličice.

Player readout

V polju s hitrostjo predvajanja lahko nastavimo hitrost (% normalnel) ali vnesemo razmerje direktno v polje.

Sklikom na gumb reset resetiramo video na korak 0.

S klikom na gumb poganjamo ali zaustavljamo predvajanje.

S pomočjo drsnika lahko video hitro pregledujemo ali se hitro premaknemo na želeno sličico.

Player readout

Začetno in končno sličico nastavljamo z vlečenjem črnih puščic "vstop" oziroma "izstop" ali z desnim klikom na drsnik.

Player readout

S klikom na gumb se premaknemo naprej za en korak, lahko pa uporabimo tipko PageDown na tipkovnici. S klikom na gumb se premaknemo en korak nazaj, lahko pa za to uporabimo tipko PageUp na tipkovnici.

S klikom na kontrolo za velikost koraka nastavljamo velikost koraka v številu sličic na korak.

Player readout

S klikom na gumb vklapljamo ali izklapljamo predvajanje v zanki (neprestano predvajanje).

9. Povečava (zoom) videa

S klikom na gumb za povečavo v orodni vrstici (bližnjica: tipka Z ) vključimo orodje za povečavo, s katerim laho video sliko do 8x povečamo. Z vključenim orodjem za povečavo postavimo kurzor povečave na opazovano področje in povečamo ali (a) s klikom na miško ali (b) z vrtenjem mišjega kolesca.

Klik na gumb prestavi povečavo v približevanje(zoom in) (mišji kurzor ingumb prikazujeta ikono povečave). Ponoven klik spremeni režim v pomanjšanje oziroma oddaljevanje (mišji kurzor in gumb kažeta ikono pomanjšave). Oddaljevanje (pomanjševanje) dosežemo tudi tako, da držimo tipko Alt.

Player loop buttonOpen buttonPlayer loop buttonOpen buttonPlayer loop button

Zoom button with zoom off, zoom-in and zoom-out icons

Z dvoklikom na gumb povečave dosežemo nivo povečave, ko se video slika povsem ujema z oknom glavnega pogleda na video.

Druga možnost povečave je z desnim klikom na video in z izbiro želenega nivoja povečave v spodaj prikazanem spustnem menuju.

Right click main video view

10. Video filtri

Video filtri omogočajo spreminjanje video slike. Popoln opis filtrov najdemo v poglavju o video filtrih.

11. Skrivanje in zapiranje videa

Če želimo skriti video sliko in prikazati sledi na belem ozadju, odstranimo kljukico v menujski izbiri  Video|Viden. Z izbiro Video|Zapri za stalno odstranimo video.

Opomba: če odstranimo ali zamenjamo video, se tvori nov video izrezek. To lahko povzroči, da imajo nekatere sledi korake, ki niso več vključeni v izrezek ali pa imamo neoznačene korake, ki so vključeni na novo. Če se to zgodi, odpravimo problem z resetiranjem začetne sličice, velikost koraka in končne sličice novega izrezka.

12. Izvoz video izrezka

Tracker lahko izvozi trenuten video izrezek kot video datoteko, animiran GIF alislikovno zaporedje. Tako deluje kot preprost video urejevalnik in prekodirnik. Vendar vsebujejo izvoženi video posnetki tudi plasti s sledmi, video filtri in dodatnimi pogledi, kot so pogledi sveta in diagrami. Tako so uporabni za dokumentiranje rezultatov video modeliranja ali analize.

Opomba: Izvoženi video vsebuje le sličice tekočega video izrezka (določenega z začetno sličico, velikostjo koraka in končno sličico), ne celoten video.

Record video menu item

Video izrezek izvozimo tako, da v menuju izberemo  Datoteka|Izvoz|Video izrezek...S tem odpremo pogovorno okno za izvoz video izrezka.

Record video menu item

Izberemo pogled,ct the view, vsebino in format izvažanega videa. Izbira vsebine je odvisna od izbranega pogleda, kot sledi:

 1. Glavni pogled: Video in grafika, Samo video ali Samo grafika
 2. Pogled sveta: Video in grafika ali Samo grafika
 3. Drugi pogledi: Samo grafika